Uitleg en informatie over oorsprongsdocumenten zoals CvO, EUR1 en EUR-MED

invoerrechten opzoeken, HS codes bepalen, classificeren van goederen voor import en export

Trade compliance Nederland US

Oorsprongsdocumenten (certificaten van oorsprong (CvO) en certificaten inzake goederenverkeer EUR.1/EUR-MED) worden om verschillende redenen in het handelsverkeer gevraagd. In de eerste plaats dient een oorsprongsdocument om de ‘eigen markt’ te beschermen/reguleren en heeft dus een (handels)politiek doel. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in het Midden Oosten en Israël. Landen als Saoedi Arabië wensen geen zaken te doen met Israël en weigeren de invoer van Israëlische producten. Wanneer de markt door een bepaald product uit een bepaald land wordt overspoeld, worden er invoerquota of antidumpingheffingen ingesteld. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Chinese zonnepanelen. Om te kunnen aantonen dat jouw zonnepanelen niet uit China komen, moet bij invoer in de EU een oorsprongsdocument worden overgelegd, om te voorkomen dat een antidumpingheffing wordt geheven.

Daarnaast worden er kortingen op of vrijstelling van invoerrechten gegeven voor producten, die van oorsprong zijn uit bepaalde landen of groepen van landen. Zo geeft een Certificate of Orgin Form A uit bepaalde ontwikkelingslanden en een EUR.1 document uit bijvoorbeeld Zwitserland of Zuid-Afrika een korting op vrijstelling op invoerrechten bij invoer in de Europese Unie.

Tenslotte worden oorsprongsdocumenten ook nog wel eens gevraagd om een betaling tot stand te brengen. Denk aan een documentair krediet (Letter of Credit) of een documentair incasso. Tegen overlegging van een set documenten, waar een CvO of een EUR.1 onderdeel kan zijn, wordt een betaling tot stand gebracht.

Er zijn twee soorten oorsprongsdocumenten, namelijk niet-preferentiële (CvO) en preferentiële oorsprongsdocumenten (EUR.1, Certificate of Origin Form A). Voor beide type oorsprongsdocumenten gelden verschillende oorsprongsregels. Aangezien preferentiële oorsprongsdocumenten recht geven op korting/vrijstelling van invoerrechten, zijn de oorsprongsregels over het algemeen strenger.

Verschil herkomst-oorsprong

Er is ook vaak verwarring over de herkomst en de oorsprong van goederen. De herkomst van goederen kan veranderen, echter de oorsprong van de goederen (zonder ingrijpende bewerking) blijft altijd gelijk. Wanneer een fiets in Nederland wordt geïmporteerd uit China en vervolgens wordt geëxporteerd naar Zwitserland. Is de oorsprong China en de herkomst Nederland. Er kan dan wel een CvO met Chinese oorsprong worden afgegeven, echter geen EUR.1.

Oorsprongsregels

Zoals gezegd verschillen de oorsprongsregels voor CvO en EUR.1 aanzienlijk. De oorsprongsregels voor de niet-preferentiële certificaten van oorsprong zijn vastgelegd in art. 23 t/m 26 en de art. 35 t/m 43 TVo. CDW:

  • Art. 23: “geheel en al verkregen” is van toepassing op alle goederen afkomstig uit de bodem, van het land, gefokte dieren etc.)
  • Art. 24: producten hebben in een land een toereikende (laatst ingrijpende) bewerking ondergaan.

De bewerking die derdelanden materialen –in het kader van preferentiële oorsprongsdocumenten moeten ondergaan om een product van (EU/Nederlandse) oorsprong te worden- is bepaald op productniveau. Wanneer je het tariefpostnummer (dat zijn de eerste vier cijfers van een goederencode/HS code) van je product weet, dan kun je (per overeenkomst) de oorsprongsregel, waaraan je product moet voldoen opzoeken in de betreffende Europese Verordeningen.

Het lezen van deze juridisch opgestelde oorsprongsregels roept vaak veel vragen op. Het is belangrijk dat je weet dat ze bestaan en nog veel belangrijker welke voor jouw producten van toepassing zijn. Het maakt in het kader van het aantonen van de oorsprong ook uit of je een fabrikant of een groothandelaar bent. Een wijziging in het productieproces (uitbesteding van werkzaamheden of juist bepaalde bewerkingen zelf gaan doen) of het kiezen van een andere leverancier kunnen grote gevolgen hebben voor de oorsprong van de producten. Als ondernemer behoor je regelmatig te controleren of de oorsprong van de producten als gevolg van wijzigingen in het productieproces of verandering van leverancier gevolgen heeft voor de oorsprong van je product. Het gebeurt regelmatig dat het afgeven van leveranciersverklaringen met een Nederlandse oorsprong doorgaat, terwijl men de producten inmiddels in China laat produceren. Het is duidelijk dat de gevolgen hiervan groot kunnen zijn.

 

 

Bron: KVK, Mevrouw te Riet