Logistieke kosten besparen met onafhankelijk verpakkingsadvies

Transportheker-verpakkings-advies

Verpakken verzenden van goederen verpakkingsspecialist

Logistieke kosten besparen met efficiënt verpakken

Veel bedrijven realiseren zich niet dat transport verpakkingen vaak minder dan 10% van de totale logistieke kosten uitmaken. Opslag ligt op zo’n 25% en transport al snel op 60%. Een integrale blik kan dus enorme logistieke besparingen opleveren m.b.t. verpakken, magazijnruimte en transportkosten.

Een goede verpakking beschermt het product, heeft een promotionele waarde en resulteert in de laagst mogelijke integrale logistieke kosten door de gehele logistieke keten (ook in de keten van uw afnemer).

Wie beslist er over de verpakking binnen uw organisatie

In de consumentenmarkt ligt de verantwoordelijkheid voor verpakking vaak bij de marketeers, in industriële markten bij de engineers. In het beste geval zijn dat gediplomeerde verpakkkingsspecialisten. Bij de ontwikkeling van verpakkingen wordt zelden gekeken naar de impact op logistieke factoren.

De totale integrale verpakkingskosten

Een transport verpakking is een doos, een kist, een pallet,doos etc.. Tastbare producten die binnen de meest bedrijven gezien worden als een inkoop-item, een kostenpost. De efficiency van een verpakking laat zich alleen beoordelen door een blik op alle handelingen, processen en informatiestromen rondom die verpakking.

Verpakking is daarmee een veel te beperkt begrip. Echte efficiency-slagen worden in de praktijk gemaakt door te kijken naar het totale verpakkingsproces inclusief opslag en distributie.

Logistieke kosten besparen met verpakken

Kosten voor verpakken en logistiek zijn meestal ondergebracht in verschillende kostensoorten. Daardoor blijft het kosteneffect van verpakken op logistiek buiten beeld en worden kansen gemist.

De leverancier in 99% van de gevallen geen inzicht heeft in de supply chain. Hij zal de transportverpakking afstemmen op bescherming van het onderdeel tijdens transport naar zijn klant, niet op het logistiek traject daarna.

Zonder duidelijke keuze voor een beperkt aantal standaard verpakkingen wordt voor elk nieuw onderdeel een aparte verpakking gekozen. Dat leidt niet alleen tot een enorme variëteit aan verpakkingen en verhoogde fout kans bij de inpakker maar heeft ook een negatief effect op  de beladingsgraad van de vrachtauto’s en ruimtebeslag binnen de magazijnen.

Bron: logistiek.nl 4-2-2016 (bewerkt en aangevuld door De Transportheker)