‘‘Nederland beste transportland in EU’

Transportheker Netherlands European Gateway

‘‘Nederland beste transportland in EU’

Nederland is de nummer één op het eerste transportscorebord dat de Europese Commissie afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Het scorebord toont hoe de lidstaten presteren in 22 vervoersgerelateerde categorieën en welke vijf lidstaten voor elke categorie het beste en het slechtste scoren. Nederland en Duitsland voeren de lijst aan, met hoge scores in 11 categorieën, gevolgd door Zweden, het VK en Duitsland.
Het EU-transportscorebord moet een momentopname van de prestaties van de lidstaten op vervoersgebied maken en moet de lidstaten helpen te omschrijven wat voor verbetering vatbaar is en op welke prioriteiten de investeringen en het beleid moeten worden gericht. Het scorebord bundelt gegevens uit uiteenlopende bronnen (zoals Eurostat, het Europees Milieuagentschap, de Wereldbank en de OESO). Doel van de Commissie is de indicatoren in de loop van de komende jaren in samenspraak met de lidstaten, de sector en andere belanghebbende partijen te verfijnen en de geleidelijke vooruitgang van de lidstaten in kaart te brengen.

Het scorebord is raadplegen per vervoerswijze (weg, spoor, water, lucht) of aan de hand van de volgende categorieën: interne markt (toegang tot de markt, reglementering), infrastructuur, effect op het milieu, veiligheid, omzetting van het EU-recht in de nationale wetgeving, inbreuken op het EU-recht, innovatie en onderzoek en logistiek.
Het scorebord wordt aangevuld met statistieken per land zonder rangorde (uitgaven voor vervoer, het aandeel van de verschillende vervoerswijzen, EU-financiering op het gebied van vervoer).
Scores per land: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/index_en.htm

Bron: TTM.nl: 14 april 2014