webwinkel logistiek: BTW afdragen bij bij verkopen via het internet

The Seven Rights of Fulfillment In Frankrijk heeft de belastingdienst onlangs meer onderzoeksbevoegdheden gekregen om de btw-verplichtingen waaraan niet voldaan wordt bij verkopen via marktplaatsen als Bol, Ebay, Amazon, etc. op te sporen. Dit kan van belang zijn als uw (web) onderneming veel verkopen heeft aan particulieren in Frankrijk. Steeds vaker speuren medewerkers van belastingdiensten in binnen en buitenland het internet af op zoek naar gemiste inkomsten voor de staat. Niet alleen letten ze op de onwetende hobbyist die toch wel heel veel spulletjes verkoopt via marktplaats, ook de ‘’echte’’ onderneming is niet altijd op de hoogte van de btw-wetgeving. Voor verkopen aan particulieren binnen de Europese Unie geldt de regeling voor afstandsverkopen. Tot aan een specifiek drempelbedrag moet btw worden afgedragen in de EU-lidstaat van verzending, veelal het land waar de webshop is gevestigd. Op het moment echter dat ‘’de drempel’’ in het land waar de particulieren gevestigd zijn overschreden wordt moet de btw van de EU-lidstaat van de afnemer afgedragen worden aan de lokale belastingdienst. Dit betekent dat uw ondernemer op dat moment voor de btw in het betreffende land geregistreerd moet worden en periodiek btw-aangiftes moet indienen. De Franse belastingdienst heeft geconstateerd dat veel btw opbrengsten misgelopen worden omdat met name veel webshops de in Frankrijk geldende drempel van € 100.000 jaaromzet overschreden hebben en per ongeluk of zelfs willens en wetens geen Franse btw afdragen. In de laatste gevallen dragen de ondernemingen ook geen btw af in het land waar zij gevestigd zijn ervan uitgaande dat Franse belastingdienst toch niet kan weten dat zij de btw moeten afdragen. Dit soort btw-fraude heeft de specifieke aandacht van de Franse belastingdienst. De nieuwe onderzoeksbevoegdheden geven de Franse belastingdienst de mogelijkheid om bij derden, dus partijen als e-bay, amazon, fnac, etc. lijsten en documentatie op te vragen van de verkopen van de handelaars via hun sites waaruit eenvoudig te zien zal zijn of de ondernemer op jaarbasis meer dan € 100.000 aan verkopen heeft aan particulieren in Frankrijk. Ook andere landen van de Europese Unie passen steeds meer de lokale wetgeving aan of maken steeds meer gebruik van de bestaande mogelijkheden in de wet om het verkrijgen van de informatie over ‘’gemiste btw’’ makkelijk op te sporen is. Met name Polen en Slovenië zijn op dit moment heel actief in het verzamelen van dit soort informatie.   Bron: Fenedex, BTW Plaza 9-7-2015