Vanaf 2015 zijn webwinkels verplicht om duurzaamheidsambities na te streven wat betreft verzendmateriaal

Transport Advies Venlo Limburg

Bron: thuiswinkel.org 12-12-2014

Vanaf 2015 zijn webwinkels verplicht om duurzaamheidsambities na te streven wat betreft verzendmateriaal. Thuiswinkel.org en de werkgroep Verzendmaterialen zullen namens de e-commercesector met een plan komen waarin deze ambities zijn geformuleerd. “Door zelf met ambities te komen, die we afgestemd hebben met een aantal belangrijke spelers in de sector, kunnen we mogelijk voorkomen dat de ambities door de overheid worden opgelegd,” zegt Margreeth Pape, adviseur Logistiek en Duurzaamheid bij Thuiswinkel.org.
Sectorplan duurzaam verzendmateriaal

“Wij houden rekening met de opties en mogelijkheden die er nu zijn en kijken samen met de markt naar haalbare ambities,” zegt Pape. Het doel van de werkgroep is om te komen tot een sectorplan voor duurzaam verzendmateriaal met aandacht voor de verschillende invalshoeken van de keten. Voor veel webwinkels is het gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal niet nieuw. Binnen de e-commercesector zijn al veel goede initiatieven zichtbaar. “Als sector willen we gezamenlijk kijken hoe we verdere stappen kunnen nemen om de milieu impact van verzendmaterialen te reduceren,” zegt Pape.

De werkgroep heeft vanuit verschillende invalshoeken gebrainstormd om te komen tot oplossingen die de milieu impact van verpakkingsmaterialen kan reduceren:
• Re-duce: Reduceren van het gebruik van grondstoffen die nodig zijn voor de verzendmaterialen
• Re-cycle: Het materiaal op zo’n manier gebruiken dat het goed recyclebaar is. Het proces zo inrichten dat recycling mogelijk wordt gemaakt
• Re-use: Het hergebruiken van verzendmaterialen
• Re-new: Het gebruik van grondstoffen die hernieuwbaar zijn

Uit deze opties zijn een aantal voorlopige richtingen gekomen die een belangrijke rol spelen bij het gebruik van duurzaam verzendmateriaal:
• Verpakkingsoptimalisatie;
• Gebruik van gerecycled materiaal;
• Gebruik van duurzaamheids keurmerk, zoals FSC;
• Werken aan bewustwording van de consument
Waarom houdt Thuiswinkel.org zich hiermee bezig?

Vanaf 2015 zijn webwinkels verplicht om duurzaamheidsambities na te streven wat betreft verzendmateriaal. Thuiswinkel.org zal namens de e-commercesector met een plan komen waarin deze ambities zijn geformuleerd. Voor het einde van dit jaar moet Thuiswinkel.org haar ambities voorleggen aan het ministerie. Wanneer de sector niets doet, en dus niet met een eigen plan komt, zullen de ambities door het Rijk bedacht en opgelegd worden. Om dit te heeft Thuiswinkel.org een tijdelijke werkgroep opgesteld. Het streven is om de ambities in 2018 te verwezenlijken.

Verpakkingsvraagstuk? Neem dan contact op met de onafhankelijke en deskundige verpakkingsexperts van De Transportheker.