MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gaat weer open!

mit-regeling-teaser

 

 

 

 

 

 

 

Innovatieve mkb-ers kunnen vanaf 25 september tot en met 3 oktober 2013 weer aanvragen voor subsidie indienen. Dit kunnen zij doen als zij actief zijn binnen de Topsectoren High Tech Systemen & Materialen, Logistiek, Water, Chemie/Biobased, Creatieve Industrie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Budget

In overleg met diverse topsectoren heeft het ministerie van Economische Zaken budget (€ 6.000.000) beschikbaar gesteld voor: kennisvouchers, haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten, het inhuren van hooggekwalificeerd personeel.

Enorme belangstelling

Bij de vorige succesvolle MIT-rondes (in het voorjaar van 2013) was de belangstelling binnen de meeste Topsectoren erg groot. Hierdoor werden al op de 1e indieningsdag diverse deelbudgetten meerdere malen overvraagd.

Meer informatie

Bekijk de MIT-regeling voor achtergrondinformatie, de keuzes en budgetten per topsector en de aanvraagprocedure.

Bron: agentschap.nl (ministerie van economische zaken)