CAO beroepsgoederenvervoer in 2015 en 2016

Transportheker-eigen-vervoer-transport-advies

Ook de leden van FNV Bondgenoten zijn nu akkoord gegaan met de nieuwe cao voor beroepsgoederenvervoer. De nieuwe cao geldt van 1 januari 2014 tot 31 december 2016. 

Vorige maand legden de werkgevers een eindbod voor aan de bonden en eind december gingen de leden van het CNV daarmee reeds akkoord. Inmiddels is ook 88 % van de FNV-leden akkoord gegaan.

De nieuwe cao bevat onder meer de volgende punten:

 

  • – Op 1 januari 2015 gaan de lonen en toeslagen met 2,25% omhoog;
  • – Op 1 januari 2016 stijgen de lonen en toeslagen met 2,75%;
  • – Het experiment met de vrijwillige tijd voor tijdregeling wordt voortgezet;
  • – Er gaat minder pensioenpremie betaald worden dan nu. Het vrijkomende deel wordt gebruikt om de lonen iets te verhogen.

 

Zoals vaker bij cao-onderhandelingen stonden de kampen lange tijd recht tegenover elkaar. Werkgevers hielden maanden vast aan nul procent terwijl de bonden voor 3,5 procent loonsverhoging gingen. Het leidde tot grimmige situaties.

Met de nieuwe cao onderschrijven de transportwerkgevers ook het 10-puntenplan dat FNV Bondgenoten lanceerde om werkverdringing en schijnconstructies in de sector tegen te gaan. Een belangrijk punt in dat plan is dat het mogelijk moet worden gemaakt ook opdrachtgevers verantwoordelijk te stellen voor de naleving van de cao en voor naleving van de rij- en rusttijdenregeling.

Voor de volledige tekst van de nieuwe cao: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/beroepsgoederenvervoer/cao-beroepsgoederenvervoer-vh-tln

bron: Truckstar 09-01-2015