Oorsprong van goederen aantonen met Form A of factuurverklaring (oorsprongsverklaring) voor producten uit een aantal Afrikaanse landen

Douane Advies

Oorsprong van goederen aantonen met Form A of factuurverklaring (oorsprongsverklaring) voor producten uit een aantal Afrikaanse landen

Voor een aantal Afrikaanse landen is vanaf 1 oktober 2014 een Form A. of een factuurverklaring (oorsprongsverklaring) nodig bij gebruik van het preferentiële tarief bij invoer.

De lijst van ACS-landen is bij Verordening (EG) 1528/2007 gewijzigd. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 voor producten die van oorsprong uit de volgende landen komen, is met ingang van 1 oktober 2014 niet meer geldig voor het preferentiële tarief bij invoer:

  • Lesotho
  • Burundi
  • Mozambique
  • Oeganda
  • Rwanda
  • Zambia
  • Comoren
  • Tanzania
  • Kenia

Alle genoemde landen (met uitzondering van Kenia) zijn al begunstigd in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Daardoor blijft preferentie mogelijk met een certificaat van oorsprong FORM A of een APS factuurverklaring (oorsprongsverklaring), voor zover de waarde van de zending oorsprongsproducten niet meer is dan € 6.000.

Kenia is met ingang van 1 oktober 2014 toegevoegd aan de lijst van begunstigde landen binnen het APS. Daardoor is met ingang van 1 oktober 2014 ook voor producten uit Kenia een preferentie mogelijk met een certificaat van oorsprong FORM A.

Er zijn geen overgangsmaatregelen vastgesteld. Hebt u goederen in een entrepot met een certificaat EUR.1 uit bovengenoemde landen? En wilt u toch het preferentiële tarief bij invoer gebruiken? Wissel dan bij de uitgevende instantie het EUR-certificaat om voor een certificaat FORM A.

 

Bron: douane 2-10-2014